Wydawca: Trec Nutrition Sp. z. o.o.
ul. Śmidowicza 48
81-127 Gdynia

Redakcja: Vitamin-Shop Magazine
ul. Rymarska 2a
53-206 Wrocław
tel. 71 795 81 69
e-mail: redakcja@vitamin-shop.pl